Kendo NK Individueel - Individual U18

Champion:

Poule 1.1 
Poule 1.2
 
Poule 3.1 
Poule 3.2
 
Poule 2.2 
Poule 2.1


Shiaijo A

Poule 1

Noia PASMA WaShinKan Budojo
Quint KWAKERNAAK Kendo Kai Den Haag
Nagisa NAKAGAWA Renshinjuku

Poule 2

Tristan VAN LEUVEN Mokuseikan
Gijs VAN DER MEULEN WaShinKan Budojo

Poule 3

Yujie ZHAN Ren Bu Kan
Nene YOSHIMATSU Renshinjuku