Privacybeleid NKR

Versie: 24 mei 2018

Deze privacyverklaring beschrijft hoe de Nederlandse Kendo Renmei (NKR) omgaat met jouw persoonsgegevens, die wij van jou ontvangen.

Wie zijn wij?
Nederlandse Kendo Renmei gevestigd in Schiedam
KvKnummer: 40341999
privacy@nkr.nl

Welke gegevens verwerkt de NKR? 

Alle onderstaande gegevens zijn verplicht bij een lidmaatschap bij de NKR:

 • E-mailadres *
 • Voor- en achternaam *
 • Geboortedatum *
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geslacht

Indien je geen lid bent of geen lid wenst te worden, maar wel een account wilt aanmaken of je wilt registreren voor een van de evenementen die de NKR organiseert, dan zijn alleen de gegevens met een * noodzakelijk.

Je kunt je ook registreren en aanmelden met jouw Facebook-account om makkelijker in te kunnen loggen.
Bovenstaande gegevens zijn alleen toegankelijk op het beveiligde gedeelte van de NKR website en worden niet gedeeld met Facebook.
Wanneer je kiest om met jouw Facebook-account in te loggen, dan zal jouw Facebook profielfoto automatisch worden gebruikt op de NKR-website.

Indien jij via de website jouw aanwezigheid op een door de NKR georganiseerde evenement registreert, dan zijn jouw locatiegegevens van jouw smartphone nodig om dit te kunnen.
Jouw toestemming om jouw locatiegegevens te delen wordt altijd via de website van de NKR gevraagd.

Zie verder ook de cookieverklaring op de Website waarin toegelicht wordt wat we nog meer registreren.

Wat is een gebruikersprofiel bij NKR? 
Een gebruikersprofiel op de website van de NKR geeft je toegang tot jouw eigen gegevens. Je kunt je aanmelden voor een evenement (examen, toernooi of seminar) die wordt georganiseerd door de NKR en jouw gegevens worden alvast ingevuld bij het indienen van een aanmelding.

Doeleinden:  Waarom verwerkt de NKR jouw (persoons)gegevens?
De NKR verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om jouw lidmaatschap bij de NKR te verwerken;
 • om registraties te voltooien voor de verschillende evenementen die de NKR organiseert;
 • om je in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de NKR website;
 • om je te informeren over de NKR;
 • om een leeftijdscheck te kunnen uitvoeren;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • voor het verbeteren van de Websites en dienstverlening van de NKR;
 • om je eventuele evaluaties (van gevolgde evenementen) te kunnen sturen;
 • om toernooi resultaten bekend te maken;
 • voor statistische doeleinden.

Wie kan de persoonsgegevens inzien?

 • De secretaris kan alle gegevens inzien en op verzoek wijzigen;
 • de penningmeester kan alle gegevens inzien;
 • de webmasters/beheerders kunnen alle gegevens inzien en op verzoek wijzigen;
 • technische commissieleden kunnen alleen gegevens inzien van degenen die zich hebben geregistreerd voor de evenementen die zij organiseren.
 • de voorzitter en/of bestuursleden kunnen alleen gegevens op verzoek van het lid inzien.

Dataopslag en databeveiliging

 • Jouw data staat opgeslagen binnen de Europese Unie;
 • jouw data is alleen benaderbaar voor jezelf en voor de bovengenoemde bestuurs- en/of commissieleden;
 • jouw data en verbinding zijn beveiligd met SSL encryptie;
 • jouw data is alleen in te zien nadat er is ingelogd met een username en password.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt? 
Persoonsgegevens worden aan de European Kendo Federation (EKF) verstrekt om lidmaatschap, examens, deelname aan seminars, en/of toernooideelname (Europese en/of Wereldkampioenschappen) te verwerken.
De EKF heeft hun eigen privacy beleid voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens. De NKR is niet verantwoordelijk voor die verwerking.
Persoonsgegevens worden niet aan andere derde partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Zanshin
Via jouw online NKR account kun je je aanmelden voor de Zanshin. Dit doe je door op je profiel aan te geven dat je dit wilt. De Zanshin bevat het laatste nieuws gerelateerd aan de NKR.

Ik wil de Zanshin niet langer ontvangen. Hoe kan ik mij uitschrijven?
Je kunt je op twee manieren uitschrijven voor de Zanshin:

 1. door gebruik te maken van de opt-out die in elke Zanshin-email is opgenomen
 2. door in jouw profiel de optie van de Zanshin uit te klikken (via Zanshin en nieuwsbrieven).

Ik wil de nieuwsbrieven niet langer ontvangen. Hoe kan ik mij uitschrijven?
Je kunt je op twee manieren uitschrijven voor de nieuwsbrieven:

 1. door gebruik te maken van de opt-out die in elke nieuwsbrief is opgenomen
 2. door in jouw profiel de optie van de nieuwsbrief uit te klikken (via Zanshin en nieuwsbrieven).

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mijn NKR verwijder?
Als je jouw NKR account geheel laat verwijderen, dan heb je geen toegang meer tot jouw profiel. De NKR zal je voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, en e-mailadres (en eventuele ingevulde telefoonnummers) niet langer gebruiken en na 2 jaar verwijderen, nadat jij geen lid (meer) bent van de NKR.
De overige gegevens zullen alleen worden bewaard voor statistische en/of historische doeleinden. Die gegevens zullen niet meer naar jou te herleiden zijn.

Toestemming voor publicatie op de website en/of in de Zanshin
Indien je in de prijzen valt tijdens een van de toernooien die de NKR organiseert, dan zullen de prijswinnaars worden gepubliceerd op de website en/of in de Zanshin.

Toestemming voor de verwerking
Voor het verwerken van je gegevens in lijn met deze privacyverklaring vragen wij jouw toestemming.  Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, moet deze toestemming op grond van de wet door jouw ouder of voogd worden gegeven.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Websites plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring.  Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

Na stopzetting lidmaatschap NKR
De NKR zal persoonsgegevens twee jaar na stopzetting van het lidmaatschap bewaren, tenzij er door wetgeving een langere bewaartermijn verplicht is.
Na deze bewaartermijn zullen alle privacy gevoelige gegevens worden geanonimiseerd.

Recht op inzage, correctie
Als lid of online profielhouder van de NKR heb jij recht op inzage en correctie van jouw gegevens. Iedereen kan een account aanmaken op de website en wanneer je lid bent van de NKR, dan kan je jouw eigen gegevens inzien en wijzigen wanneer nodig.
Als je geen online account hebt van de NKR, dan kan je een email (of brief) sturen naar de secretaris met het verzoek om jouw data in te zien en/of te corrigeren.
Aan het verzoek dient een (veilige) kopie van een identiteitsbewijs te worden bijgevoegd om er zeker van te zijn, dat de NKR de opgevraagde gegevens aan de juiste persoon verstrekt.
De NKR zal binnen 1 kalendermaand aan het verzoek werken.

Recht op verwijdering
Wanneer je geen lid bent van de NKR, dan kan je een verzoek indienen om verwijderd te worden uit het systeem.
Aan het verzoek dient een (veilige) kopie van een identiteitsbewijs te worden bijgevoegd om er zeker van te zijn, dat de NKR de juiste gegevens verwijdert.
De NKR zal binnen 1 kalendermaand aan het verzoek werken.

Recht op dataportabiliteit
Op jouw verzoek kunnen jouw gegevens worden overgedragen aan jou en/of aan een andere organisatie.
Aan het verzoek dient een (veilige) kopie van een identiteitsbewijs te worden bijgevoegd om er zeker van te zijn, dat de NKR de juiste gegevens aan de juiste persoon en/of organisatie verstrekt.
De NKR zal binnen 1 kalendermaand aan het verzoek werken.

Het recht van verzet tegen een bepaalde verwerking
Je kan een verzoek indienen om je te verzetten tegen bepaalde verwerkingen.
Aan het verzoek dient een (veilige) kopie van een identiteitsbewijs te worden bijgevoegd om er zeker van te zijn, dat de NKR de juiste gegevens niet zal verwerken.
De NKR zal onmiddellijk de verwerking stopzetten en onderzoek doen of de NKR de bepaalde verwerking van jouw gegevens nodig heeft om te voldoen aan andere wet- of regelgeving.

Andere verwerkingen van (persoons)gegevens
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door de NKR.

Vragen?
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (recht van verzet, inzage, correctie of verwijdering), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Nederlands Kendo Renmei (NKR)
(Kamer van Koophandel nummer: 40341999)

privacy@nkr.nl