Algemene voorwaarden

Voorwaarden Ledenadministratie

 • Het lidmaatschap van de NKR loopt per kalender­jaar. De contributie is vastgesteld op € 70,00 voor senioren en € 35,00 voor junioren (tot 18 jaar).
 • Bij toestemming voor automatisch incasso is er een korting van € 5 voor senioren en € 2,50 voor junioren.
 • De incasso-opdrachten worden 1 x per jaar geïncas­seerd te weten eind februari.
 • Contributiefacturen worden eind februari verstuurd en dienen uiterlijk voor 1 april betaald te worden.
 • Toezending Zanshin en deelname aan wedstrijden is uitsluitend voor leden van de Nederlandse Kendo Renmei, die geen contributieachterstand hebben.
 • Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden voor 1 december.
 • Opzegging bij de dojo betekent niet automatisch opzegging van de NKR.

 

Voorwaarden deelname evenement

 • Centrale Trainingen (muv de beginners CT’s) en toernooien zonder deelnamekosten zijn enkel voor leden van de NKR.
 • Seminars en toernooien inclusief deelnamekosten zijn voor alle beoefenaars van de desbetreffende disciplines.
 • Een inschrijving is definitief, zodra een bevestigingsemail is verstuurd.
  Let op; de bevestigingsemail zou in een spam-lijst terecht kunnen komen; voeg aub no.reply@nkr.nl toe als vertrouwd emailadres.
 • Annuleren kan per email tot 24 uur voor aanvang van het evenement.
  In overleg met de penningmeester kunnen de deelnamekosten worden terugbetaald.

Voorwaarden Examens

 • Deelname aan drie of meer door de NKR georganiseerde centrale trainingen of seminars in de twaalf maanden voorafgaand aan het examen.
  Een training/seminar op de dag van het examen telt daarbij ook mee.
 1. Geen contributieachterstand
 2. Minimumleeftijd:
  • ikkyu: 12 jaar
  • shodan: 13 jaar
  • hachidan: 45 jaar
 3. Minimum-wachttijd tussen examens:
  • shodan: drie maanden na ikkyu
  • nidan: één jaar na shodan
  • sandan: twee jaar na nidan
  • yondan: drie jaar na sandan
  • godan: vier jaar na yondan
  • rokudan: vijf jaar na godan
  • nanadan: zes jaar na rokudan
 • Examens in het buitenland of bij Europese kampioenschappen
  • NKR-leden die examen willen doen in het buitenland, moeten vooraf schriftelijke toestemming vragen van hun voorzitter.
   Dit is een internationale regel (artikel 07.01 van de IKF-statuten).
   Op deze manier worden de voorwaarden van wachttijd en lidmaatschap van een erkende organisatie gecontroleerd.
  • De regel geldt ook voor examens tijdens Europese kampioenschappen, zelfs als die in Nederland worden gehouden, aangezien die examens dan worden georganiseerd door de EKF zelf.
  • In beide gevallen moet je dus contact opnemen met de Voorzitter K van Hattum.
   Dat moet schriftelijk, UITERLIJK drie weken voor het examen.
   Stuur een kopie van je meest recente diploma mee en vermeld in je brief je huidige adres, telefoon en eventueel e-mailadres.
   Het adres is K. van Hattum Hoofdstraat 187, 3114 GD Schiedam.
  • Deze zal (laten) controleren of je voldoet aan de voorwaarden. Daarna valt de schriftelijke verklaring snel in je brievenbus.
 • Een tip: niet alle examencommissies hebben hun zaakjes even goed op orde.
  Als je gevraagd wordt om de verklaring van de Voorztter van tevoren op te sturen, neem dan een kopie mee naar het examen, evenals een kopie van je meest recente diploma. (controleer eventueel uw aanvraag EKF)
 • Uiteraard moet je ook altijd je “gele kaart” meenemen naar het examen.
  Op deze kaart worden je gehaalde examens aangetekend.
  Je krijgt hem doorgaans na het Shodan-examen uitgereikt of eerder bij lidmaatschap EKF.
 • Naast deze examens hebben we ook het Shogo-systeem de rangen renshi, kyoshi en hanshi niveau. lees hier voor het shogo-systeem