Klik hier voor het Aanvraag Formulier Lidmaatschap NKR

Deze wordt na verzenden automatisch verstuurd naar de secretaris, u ontvangt hierbij uw lidnummer/relatie-nummer, verder het verzoek uw IBAN nummer en houder bekend te stellen aan de secretaris, als u automatische incasso heeft aangevinkt.
Indien u geen gebruikt wilt maken van automatische inhouding kost u dat € 5,00 voor 18 jaar en ouder en jonger dan 18jaar € 2,50.

Een aantal van de door u opgegeven informatie zal ook in de website worden verwerkt.
Uw emailadres de username/email is later ook uw toegang tot uw eigen account.