Inschrijfformulier Nederlandse Kendo Renmei 2021

Persoonlijke gegevens
Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
 
Contact gegevens
Telefoonnummer:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
 
Ik beoefen Bij dojo
Kendo
Iaido
Jodo

Het lidmaatschap van de NKR loopt per kalenderjaar. De jaarcontributie voor 2021 is vastgesteld op € 65,00 voor volwassenen en € 32,50 voor junioren (tot en met 17 jaar). Indien u toestemming geeft om de contributie via automatische incasso af te laten schrijven ontvangt u een korting van € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor junioren.
Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende kalenderjaar.
Wordt men in de loop van het jaar lid, dan betaalt u de contributie, die voor de rest van het jaar is verschuldigd.
Er kan per kwartaal worden ingeschreven.


SEPA incasso machtigingsformulier

Incassant ID: NL27ZZZ40341999

De contributie voor de eerste periode
01-10-2021 - 31-12-2021 is 65.00.
Kies de betaalmethode voor de eerste periode.
Betaalmethode:

 

 

Deel op
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •