Joke de Jong
Oeverlandenweg 32
7951 KL Staphorst
joke.dejong.t@gmail.com
06-22803878
Secretaris NKR
NL42 INGB 0003 2231 56
INGBNL2A

Inschrijfformulier Nederlandse Kendo Renmei 2018

Persoonlijke gegevens
Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
 
Contact gegevens
Email:
Telefoonnummer:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
 
Ik beoefen Bij dojo
Kendo
Iaido
Jodo

Zanshin, het bondsblad dat 4 x per jaar verschijnt, wil ik graag als volgt ontvangen:
Per email als PDF-bestand.
Per post.

Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden

Het lidmaatschap van de NKR loopt per kalenderjaar. De jaarcontributie voor 2018 is vastgesteld op € 65,00 voor volwassenen en € 32,50 voor junioren (tot en met 17 jaar). Indien u toestemming geeft om de contributie via automatische incasso af te laten schrijven ontvangt u een korting van € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor junioren.
Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende kalenderjaar.
Wordt men in de loop van het jaar lid, dan betaalt u de contributie, die voor de rest van het jaar is verschuldigd.
Er kan per kwartaal worden ingeschreven.


SEPA incasso machtigingsformulier

Hierbij machtig ik de Nederlandse Kendo Renmei om jaarlijks de contributie van de volgende IBAN af te schrijven en maak aldus gebruik van de kortingsregeling.

IBAN:
Rekeninghouder:
Incassant ID: NL27ZZZ40341999

De contributie voor de eerste periode
01-01-2018 - 31-12-2018 is .
Kies de betaalmethode voor de eerste periode.
 Automatische Incasso
Account aanmaken
Voornaam:
Achternaam:
Email:

 

 

 

Deel op
  •  
  •  
  •  
  •  
  •