Contributie

De contributie voor NKR-leden bedraagt in 2023 als volgt:

Contributie
Leeftijd 1 jan t/m 31 dec 2023
t/m 17 jaar € 35,00
vanaf 18 jaar € 70,00

De contributie is altijd voor een heel jaar geldig, dus van 1 januari t/m 31 december.
Bij inschrijving na 1 oktober is slechts een kwart van het contributiegeld verschuldigd.

Contributie
Leeftijd 1 okt t/m 31 dec 2023
t/m 17 jaar € 10,00
vanaf 18 jaar € 20,00

Indien u toestemming geeft om de contributie via automatische incasso af te laten schrijven, dan ontvangt u een korting van € 5 als volwassen lid en € 2,50 voor een junior lid.

Contributie 2023

De jaarlijkse contributie wordt eind februari geïnd. .

Het NKR-lidmaatschap is een jaarlidmaatschap.
U kunt in de loop van het jaar lid worden en dan geldt uw lidmaatschap altijd t/m 31 december van het lopende jaar.

Deel op