Shogo systeem

Naast dangraden kent de International Kendo Federatie (FIK) ook ‘shogo’.
Dat zijn de drie leraarsgraden: achtereenvolgens renshi (vanaf 6-dan), kyoshi (vanaf 7-dan) en hanshi (vanaf 8-dan).

Lange tijd kon je deze graden alleen halen bij de Japanse kendobond: de ZNKR. Dit gaat via schriftelijke examens: je moet een essay schrijven over een opgegeven onderwerp. In de praktijk kan bijna geen enkele Europeaan méér dan renshi halen, omdat je voor kyoshi dat schrijfwerk moest doen in het Japans, tijdens een examen dat in Japan wordt gehouden.
Daarom zijn Europese bonden hun eigen shogo gaan organiseren. Dat gebeurt steeds vaker: niet alleen de Duitsers, Britten en Italianen, maar ook de Polen reiken nu shogo uit. Bonden hebben dat recht wanneer ze er toestemming voor gekregen hebben van de Europese Kendo Federatie (EKF).
Ze moeten daartoe hun eigen regels opstellen, die aansluiten op wat in artikel 7 van de EKF Grading Rules staat: shogo-kandidaten moeten beschikken over “outstanding personal qualities and similar achievements especially in teaching and administration.” 
In de discussies over shogo tijdens ledenvergaderingen van de EKF heeft de NKR steeds het standpunt ingenomen dat de shogo vooral een garantie zouden moeten zijn van de capaciteiten als leraar. Daarbij werd het LMA-diploma als voorbeeld genoemd. Dat standpunt houden we nu ook aan bij het invoeren van onze eigen shogo. Het NKR-bestuur heeft bij de EKF daartoe een voorstel gedaan, dat inmiddels ook is geaccordeerd. 
Dientengevolge kunnen NKR-leden voortaan Nederlandse shogo aanvragen op basis van de volgende regels:
– Leden van de NKR kunnen renshi aanvragen vanaf één jaar na het behalen van de zesde dan in de desbetreffende discipline; kyoshi vanaf twee jaar na de zevende dan.
– Om in aanmerking te komen voor kyoshi, moet de kandidaat al renshi zijn.
– Om in aanmerking te komen voor renshi of kyoshi, moet de kandidaat beschikken over het diploma Leraar Martial Arts (LMA).
– De aanvraag dient schriftelijk te geschieden, gericht aan de voorzitter van de NKR, en vergezeld van een curriculum vitae met relevante ervaring en prestaties.

Zie voor overige criteria Shogo reglement NKR  met laatste update van 18 jan 2021

– De renshi of kyoshi wordt toegekend als het bestuur van de NKR beslist dat de kandidaat inderdaad voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 7 van de EKF Grading Rules.
– Als de shogo wordt toegekend, ontvangt de kandidaat een diploma. 
– Aangezien er geen examen wordt georganiseerd voor de shogo, is er geen examengeld.
– Bij toekenning van renshi of kyoshi kan de betrokkene deze graad laten vermelden in de online-database van de EKF. De EKF rekent hiervoor € 100. De aanmelding en betaling verlopen via de NKR.
Gezien het bovenstaande verwacht het NKR-bestuur dat er extra stimulans zal ontstaan om ook het LMA-diploma te behalen. Dit is al mogelijk vanaf 3e dan. Contactpersoon hierin is Anne-Marie ten Broeke bereikbaar via email lma@knr.nl

Zie ook opleiding Lma niveau3

Deel op