Namens het bestuur

Beste allen,

Hopelijk zijn jullie allen en al jullie dierbaren gezond en wel.

De persconferentie van de regering gisteren was misschien een tegenvaller, maar schept wel duidelijkheid. Ondanks dat ik en alle bestuursleden met mij, het liefst zo snel mogelijk weer zouden willen beginnen met trainen, is deze beslissing wel een verstandig besluit. Beter nu even de kiezen op elkaar en doorzetten, dan een tweede uitbraak riskeren. Daarbij vergeet ik niet dat het zware en onzekere tijden zijn voor zelfstandigen, werknemers en werkgevers, die de deuren van hun winkels en bedrijven nog gesloten moeten houden.

Het bestuur heeft in navolging van de maatregel van de regering alle evenementen tot 1 september afgelast, inclusief het kendo zomerseminar in augustus.

Deze crisis heeft op meerdere vlakken gevolgen of heeft dit al gehad.

Zo hebben we op het laatste moment de Iijima-cup moeten afgelasten. Er waren erg veel inschrijvingen uit binnen- en buitenland. Het bestuur heeft besloten 80% van de inschrijfgelden terug te storten. Het gehele bedrag terugstorten is niet mogelijk, omdat we als organisator al kosten hebben gemaakt, die niet meer te verhalen zijn. Het ticket van Iijima-sensei was er één van.

Een andere tegenvaller was het cancelen van de EK Kendo. Een teleurstelling voor de teamleden en begeleiders, maar zeker ook voor Guido en Marije die voor de eerste keer geselecteerd waren als shinpan. Daarnaast was dit kampioenschap ook een financiële tegenvaller, want er waren al behoorlijk wat kosten gemaakt en een groot deel hiervan zijn we gewoon kwijt. Wij wachten nog op bericht van de EKF of er nog iets gecompenseerd kan worden.

Het EK Jodo is afgezegd. Voor de spelers en begeleiders en domper, maar gelukkig hadden we hier nog geen kosten voor gemaakt.

Twee kandidaten hadden zich opgegeven voor het zomerseminar in Kitamoto. Ook dit gaat niet door. Voor een volgende editie staan zij bovenaan de lijst, maar het is maar de vraag of zij dan in de gelegenheid zijn.

Enkele gegadigden hadden zich opgegeven voor de Kyoto Embu Taikai en het 8ste dan examen. Ook dit werd afgelast en vooruitgeschoven.

Centrale trainingen en examens zijn niet doorgegaan. We zullen in de programmering van komend seizoen kijken of we hier een mouw aan kunnen passen. Tevens zullen wij coulant omgaan met de 3 trainingen-eis. Berichtgeving hierover volgt.

We beseffen dat we jullie, weliswaar door overmacht, dit seizoen niet hebben kunnen bieden wat we van plan waren. Je bent lid en betaalt contributie. En jullie mogen hiervoor wat terugverwachten. Ondanks dat evenementen en trainingen niet zijn doorgegaan, hebben we besloten, dat we geen contributie zullen restitueren. Wel willen we kijken, als alle gevolgen van deze crisis bekend zijn en het financiële plaatje van dit jaar rond is, we jullie op één of andere manier kunnen compenseren.

Ik hoop jullie allen weer spoedig te ontmoeten en wens jullie veel sterkte toe de komende periode.

Namens het bestuur,

Koos van Hattum
(voorzitter)

Laatste nieuws FOG vs Corona-virus

Maatregelen door kabinet verlengd 
Alle sportaccommodaties zullen gesloten blijven tot en met 28 april. Ook blijft het in ieder geval verboden tot en met 28 april om bijeenkomsten te organiseren. Het verbod op het houden
van vergunningplichtige evenementen is gehandhaafd tot de eerder gekozen datum van 1 juni.

Brief aan VSG / VNG: uitstellen innen van huur voor sportaccommodaties 
De huidige coronacrisis heeft een forse impact op de liquiditeitspositie van veel verenigingen. Veel verenigingen huren hun sportaccommodatie direct of indirect van de gemeente. Daarom hebben wij de Vereniging Sport en Gemeenten per brief gevraagd om via de VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) de Nederlandse gemeenten op te roepen het innen van huur voor sportaccommodaties uit te stellen en deze problematiek en mogelijke compensatie via gemeenten te bespreken met de Rijksoverheid. Gesprekken hierover tussen de VNG en de Rijksoverheid vinden plaats. Zodra we de coronacrisis achter ons hebben gelaten kunnen sportverenigingen dan met hun eigen gemeente inventariseren hoe groot de financiële schade is, in hoeverre de directe en indirecte noodmaatregelen van het Rijk soelaas hebben geboden en op welke manier en in welk tempo eventuele achterstallige huur voor de accommodatie zo mogelijk alsnog kan worden voldaan. Wij blijven hierover in nauw contact met de VNG en de VSG.

Mulier Instituut onderzoekt de financiële impact coronacrisis voor sportverenigingen 
Deze week start het Mulier Instituut, in overleg met VWS, de VSG en NOC*NSF, een onderzoek onder sportverenigingen naar de financiële impact van de coronacrisis. Via een vragenlijst kan een vereniging aangeven welke gevolgen zij zien en in hoeverre de verschillende compenserende regelingen soelaas bieden. Alle sportverenigingen in Nederland kunnen aan dit onderzoek meedoen. Hoe completer het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, hoe gerichter er noodmaatregelen getroffen kunnen worden. Een uitnodiging daarvoor met link naar de vragenlijst zullen wij daarom aan alle bij ons aangesloten sportbonden sturen, met het verzoek die onder de verenigingen te verspreiden.

SBI-codes noodloket TOGS 
Vrijdag 27 maart is het noodloket voor ondernemers geopend, of zoals het officieel heet
de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. Ook sportverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden hier een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van € 4.000. Op basis van de KVK SBI-code wordt bepaald of een aanvrager tot één van de sectoren behoort waarvoor deze regeling is bedoeld. Nu blijkt dat de lijst met SBI-codes die wordt gehanteerd niet volledig is, vanuit het oogpunt van de sport. Met het ministerie van VWS zijn wij in gesprek om dit zo snel mogelijk te herstellen. Ook zijn we in gesprek over topsporters i.r.t. het loket. De verwachting is dat RVO de lijst op korte termijn, mede op basis van onze signalen, gaat aanpassen. Mochten er later deze week nog steeds signalen zijn van sportorganisaties die door de SBI-code niet in aanmerking komen, geeft dat dan door de FOG(graag alleen aan ondergtekende!).

NOC*NSF informatie website Corona Virus en sport 
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

NK Iaido Jodo gaat niet door

Ook dit evenement van 19 april moet helaas wijken voor de Corona virus maatregelen. Dit is in overleg met de organisatie en de verhuurder (gemeente Utrecht) zo beslist. De examens ikkyu en shodan kunnen mogelijk nog met de Team Kampioenschappen. Dat beslist de TC op een later tijdstip.