Zomer Seminar Kendo (pandemic measures during kendo training

Over één dag start ons Zomer Seminar Kendo. Louis Vitalis heeft de nieuwe scheidsrechterregels omgezet naar gedragsregels die wij tijdens het seminar zullen hanteren.
Bij de start van het seminar zal hij deze gedragsregels mondeling toelichten.
Pandemic measures during Kendo training

Besides the corona measures that we have to observe in general, the new Refereeing rules should also be observed during training, especially Jigeiko.
Key points are:
1. Don’t stop in Tsubazeriai. Move away from each other immediately until you reach Toma, Kensen should not touch each other.
2. Don’t shout to your opponent when you end up in Tsubazeriai, or close distance.
3. If you bump into each other, either one can immediately do Hikiwaza. In this case Kiai is allowed because the distance is increasing quickly.
4. In Shiai the following will lead to a Hansoku, in the Dojo it will lead to irritation.

① Don’t follow the opponent when he/she is trying to create distance from Tsubazeriai.
② When both players are moving away from each other from Tsubazeriai, don’t suddenly change direction and move forward again, or suddenly attack.
③ When one of the players is close to the wall or close to the Shiaijo line, the other player has to create the distance, or both go back to the center line.
④ When both players have enough room to create distance from Tsubazeriai, both have to make the same effort to move away. There is no Sempai-Kohai relationship in this case.
⑤ During breaking away from Tsubazeriai, don’t hit or push the opponent’s Shinai.
⑥ During breaking away from Tsubazeriai, don’t drop your Kamae downward or sideways.
⑦ Don’t repeat Tsubazeriai every time a technique is blocked.
Ik wens alle deelnemers een succesvol seminar toe.
Koos van Hattum

Droevig bericht uit Japan

Yoshimura sensei overleden

Het was een schok om te vernemen dat Yoshimura Ken’ichi sensei is overleden. Sinds 2006 kwam hij naar elk zomerseminar van de NKR als lid van Ishido senseis delegatie. Talloze deelnemers hebben dierbare herinneringen aan zijn vrolijkheid en speelsheid, maar ook aan de fighting-spirit van zijn budo. Hij was 8-dan kyoshi in iaido en 7-dan kyoshi in jodo.

Niet iedereen wist dat hij ook een zeer invloedrijk lid van de Zen Nihon Kendo Renmei was. Achter zijn grappen ging veel wijsheid schuil.

We wensen zijn dierbaren veel sterkte om dit verlies te dragen.