Algemene regels voor binnensport

Vooraf:

De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is.

Voor sportactiviteiten in een zaal met deelnemers onder de 18 jaar geldt geen maximale groepsgrootte en ook geen onderlinge 1,5 meter afstand.

 

Voor volwassenen zijn de regels flink aangescherpt. Deze regels gelden ook voor de jeugd als ze samen trainen met volwassenen.

  • Onder alle omstandigheden moeten volwassenen 1,5 meter afstand bewaren, dus ook tijdens het sporten. Dit geldt ook voor de trainer.
  • Er kunnen geen onderlinge partijen gespeeld of in duo’s getraind worden, omdat dan de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.
  • Er mogen maximaal 30 personen in een ruimte aanwezig zijn. Hierbij telt de trainer mee.
  • Er mag gesport worden in een groep van 4 personen, waarbij ook binnen de groep 1,5 meter afstand wordt gehouden. De trainer telt niet mee als groepslid.
  • Er mogen meerdere groepen van 4 naast elkaar trainen, waarbij iedere groep in een afgebakende zone blijft. De groepen moeten 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn en mogen niet mengen.

Praktisch betekent dit het volgende:

  • Deel de zaal in in zones (bijvoorbeeld met tape) die groot genoeg zijn om met 4 personen op 1,5 meter afstand van elkaar oefeningen te doen. Houd afstand tussen de zones.
  • Het aantal zones bepaalt het maximaal aanwezige personen, maar dit mag nooit hoger zijn dan 30 inclusief de aanwezige trainers.
  • Op een trainingsavond mag de samenstelling van de groep niet veranderen.
  • Laat de groepen zoveel mogelijk in een vaste samenstelling trainen om zo het aantal contacten tussen personen klein te houden.

Verder wordt aangeraden vanaf de leeftijd van 13 jaar, bij het zich verplaatsen naar of vanuit de zaal, of tijdens het zich verplaatsen in de zaal en tijdens de training, mond-/neusmaskers te dragen.

Douches en kleedruimtes zijn gesloten.

Voor meer informatie:

https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-versie161020.pdf