logo
            AANVRAAG LIDMAATSCHAP NEDERLANDSE KENDO RENMEI

  

          

  

Ondergetekende wil graag lid worden van de N.K.R. per lopend kwartaal (1 jan, 1 apr, 1 juli, 1 okt)

Vul hieronder met Ja of Nee de discipline aan, vul uw dojo naam en dojo plaats in.
        

           

            

Zanshin, het bondsblad wat 4x per jaar verschijnt, gaat u digitaal per email ontvangen
Als u deze expliciet per post wilt ontvangen geeft dit dan aan in opmerkingen


        

     _______________________________________________________________________________________________________________________
Algemene Voorwaarden Het lidmaatschap van de NKR loopt per kalenderjaar. De contributie voor 2023 is vastgesteld op € 70,00 en € 35,00
voor junioren t/m 17 jaar.
Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende kalenderjaar.
Wordt men in de loop van het jaar lid, dan betaalt u de contributie, die voor de rest van het jaar is verschuldigd.
Er kan per kwartaal worden ingeschreven.
Op grond van deze aanmelding zal het secretariaat u een bevestiging sturen met voor de 1e keer een factuur voor het
lopende jaar. De hoogte is afhankelijk van de ingangsdatum. Tevens ontvangt u een verzoek om accoord te gaan met
automatische incasso waarvoor u dan een korting gaat ontvangen van € 5,00 voor senioren en € 2,50 voor junioren.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Door invullen van Accoord, Datum, Plaats geeft u aan dat de aanvraag is gedaan door een persoon van 18 jaar of ouder.
Dan wel door ouders of verzorgers voor personen jonger dan 18 jaar.

Wanneer u voor 1 december van het lopende kalenderjaar aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen, en u heeft een toestemming
gegeven voor automatsche incasso zal deze ook op tijd kunnen worden gestopt.

__________________________________________________________________________________________________________________________