Update over opstarten van activiteiten

Beste leden van de NKR,

De richtlijnen om mogelijk weer met onze activiteiten te starten zijn
wat verwarrend.
Hieronder een antwoord van de voorzitter van DE FOG (Federatie Oosterse
Gevechtskunsten), Henk Verschuur, op de vragen die ik hem onlangs heb
gesteld.

“De leidraad is dat de plaats waar je de krijgskunst beoefend leidend
is.
De sportschool valt onder het huidige beleid voor sportscholen, de
sporthal valt onder gemeentelijk beleid voor sporthallen.

Ik heb even wat vragen gesteld en er lijkt inderdaad weinig speelruimte,
het is immers de gemeente die toestaat of er met inachtneming van de de
huidige protocollen en toestemming in een sporthal sport cq krijgskunst
beoefend mag worden.
Aangezien de tekst feitelijk helder is en de eigenaar cq toezichthouder
hier verantwoordelijk is kan ik uit de informatie die ik vandaag heb
verkregen niet anders opmaken dan dat diegenen die krijgskunst beoefenen
in een sporthal nog niet binnen kunnen starten.
Het is een open deur, maar ik zou iedereen adviseren hier ook even met
de desbetreffende ambtenaar in de gemeente overleg te plegen, maar ik
verwacht geen andere interpretatie van de huidige richtlijnen.
Overigens zou het zo moeten zijn dat er een ambtenaar in de gemeente
belast is met dit soort zaken, lukt het niet om die te vinden laat dat
dan onverwijld weten.

Ik kan me voorstellen dat het krom aanvoelt dat wanneer men in een
sportschool gehuisvest is met de dojo het anders werkt dan wanneer men
in een sporthal zit.
Als inside informatie kan ik hier wel delen dat er veel te doen is over
ventilatie en dat er anderzijds ook een sterk verzoek om snelle
aanpassingen en mogelijk openingsdata naar voren te schuiven vanuit de
VSG(Vereniging sport en Gemeenten) en N*N 2 dagen geleden met druk de
deur is uitgegaan.”

Belangrijk is dus per gemeente met de desbetreffende ambtenaar contact
op te nemen. Is deze ambtenaar er niet dan kun je dit aan mij melden. Ik
verzamel dit en zal dit doorgeven aan de FOG, zodat we hier
gecoördineerd actie op kunnen ondernemen.
Belangrijk en ook nog steeds onduidelijk is of er onderscheid gemaakt
gaat worden tussen gymzalen en sporthallen. Deze vraag kan ook
meegenomen worden naar desbetreffende ambtenaar.

Ik hoop u voor nu weer even voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
Koos van Hattum
(voorzitter)

Deel op
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
Geplaatst in Nieuws.