Locatie

Dit jaar zal de Ishido Cup weer plaatsvinden in sportaccomodatie Helsdingen in Vianen

Verdere bijzonderheden volgen